help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 december 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/12/2018
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/12/2018
Pagina:98477
  • 24/12/2018 (Rechtzetting)
    Franse tekst van de bijlage: tabel van nr. 2.10 a) met vervanging van de tarief
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2019 ("van toepassing op de vanaf 1 januari 2019 betaalde of toegekende inkomsten")


Periode van geldigheid van 01/01/2019 tot ...