help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 9 november 2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan

Citeertitel: "Vlaams Woninghuurdecreet"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/11/2018
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/12/2018
Pagina:96253
Advies van de Raad van State 62525
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2019

Art. 37: Te bepalen door de Regering. Volledig uitgevoerd: 01/01/2019 (BVR 07/12/2018, BS 13/12/2018, art. 20)
Art. 79, 2de lid: te bepalen door de Regering

Overgangsbepalingen: art. 80

Periode van geldigheid van 01/01/2019 tot ...