help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 1993 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 1984 houdende betoelaging van de bouw en uitrusting van kinderkribben, kinderdag- en nachtverblijven, kinderopvangcentra en tehuizen voor moeders


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/04/1993
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/08/1993
Pagina:18195
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/1993

Periode van geldigheid van 01/03/1993 tot 01/01/1996