help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 6 september 2018 betreffende de validering van de rapporteringsgegevens en de conformiteitsverklaring van de wettelijke verplichtingen betreffende het beheer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/09/2018
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/10/2018
Pagina:77527
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 63814
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 22/10/2018 tot ...