help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/09/2018
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/10/2018
Pagina:76057
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 64040
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1, 1°: 01/01/2018
Art. 1, 2°: 01/01/2017
Art. 1, 3°: 09/02/2017
Art. 2: 01/01/2019

Periode van geldigheid van 01/01/2017 tot ...