help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 29. November 1989 zur Festlegung des Struktur und der Klassifikation der Studien von kurzer Dauer im pädagogischen Hochschulwesen

Besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 29 november 1989 houdende vastlegging van de structuur en van de classificatie van de studies van het korte type in het hoger pedagogisch onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/11/1989
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/12/1989
Pagina:20401
Advies van de Raad van State 19450
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking