help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/04/2018
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/07/2018
Pagina:60256
Advies van de Raad van State 62258
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/01/2019

Art. 10: 01/10/2018
Art. 24 tot 50: 01/09/2019

Overgangsbepalingen: art. 209, § 2, 210 tot 227 en 228, tweede en derde lid

Periode van geldigheid van 01/10/2018 tot ...
Opmerkingen Artikel 209, § 1: "De kinderbijslagreglementering, vermeld in artikel 3, § 1, 26°, wordt opgeheven vanaf 1 januari 2019 voor de toekenning van gezinstoeslagen". Artikel 3, § 1, 26°, stelt: "kinderbijslagreglementering: het geheel van de regelingen inzake de gezinsbijslagen, vastgesteld door of krachtens de Algemene kinderbijslagwet of de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, alsook alle uitvoeringsbesluiten ervan".