help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 juni 2018 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/06/2018
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/07/2018
Pagina:57734
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 63327
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2019

Overgangsbepalingen: art. 53

Periode van geldigheid van 01/01/2019 tot ...
Opmerkingen Art. 52, 1°: niet geanalyseerd omdat de opgeheven akte niet opgenomen is in de databank.