help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 25 mei 2018 tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2016 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/05/2018
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/06/2018
Pagina:49543
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Uitwerking: de wet omvat verscheidene begrotingsjaren waarvan het oudste het jaar 2012 is.

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2012 tot 31/12/2016