help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 9 mei 2018 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/05/2018
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/06/2018
Pagina:48071
Advies van de Raad van State 59974
Inwerkingtreding / Uitwerking 24/12/2018 ("op de datum van inwerkingtreding van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden"). De Koning kan echter een voorafgaande datum van inwerkingtreding bepalen.

Periode van geldigheid van 24/12/2018 tot ...