help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 maart 2018 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan personen en Gezinsbijslag, en van de maatschappelijke zetel van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan personen en Gezinsbijslag


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/03/2018
Aard van de akte: Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/04/2018
Pagina:36388
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2018

Periode van geldigheid van 01/04/2018 tot ...