help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2018 betreffende de stedenbouwkundige inlichtingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/03/2018
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/04/2018
Pagina:35385
Advies van de Raad van State 62913
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Temporeel toepassingsgebied: "Dit besluit is van toepassing op de aanvragen van stedenbouwkundige inlichtingen die ingediend worden vanaf de dag waarop het in werking treedt." (art. 9)

Periode van geldigheid van 03/05/2018 tot ...