help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 1993 betreffende de organisatie van het examen tot het verkrijgen van het bekwaamheidsgetuigschrift in de bosbouwkunde


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 20/01/1993
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 07/04/1993
Page:7491
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Buitenwerkingtreding met overgangsbepalingen (art. 14 en 15, BVR 24/04/2015)

Période de vigueur du 17/04/1993 au 06/06/2015