help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 januari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot oprichting van de adviesraad gender en ontwikkeling


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/01/2018
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/02/2018
Pagina:11016
Advies van de Raad van State 62653
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 25/02/2018 tot ...