help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/2017
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/02/2018
Pagina:9895
Advies van de Raad van State 62059
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Regering en vastgesteld op 15/03/2018 "met uitzondering van art. 12 en 13" (BVR 23/02/2018)

Art. 12 en 13: Te bepalen door de Regering

Temporeel toepassingsgebied en overgangsbepalingen betreffende art. 12: zie respectievelijk de artikelen 9 en 10.

Periode van geldigheid van 15/03/2018 tot ...