help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Beslissing van het hoofd van de Diergeneeskundige Dienst van 26 oktober 1990 houdende maatregelen ter voorkoming van het virale hemorragisch syndroom bij konijnen (RHD)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/10/1990
Aard van de akte: Beslissing
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/10/1990
Pagina:20771
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

TT

Periode van geldigheid van 31/10/1991 tot 01/12/1990
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.