help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 januari 1958 waarbij de overeenkomst Belgisch Congo-Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling van 27 november 1957 betreffende de lening van 40 miljoen dollars wordt goedgekeurd en waarbij de Staat de betaling der interesten en de terugbetaling van de obligaties van de lening waarborgt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/01/1958
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/02/1958
Pagina:615
Advies van de Raad van State --