help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 december 2017 tot verduidelijking van de verplichting tot voorafgaande verstrekking van het essentiële-informatiedocument aan de Autoriteit voor financiële diensten en markten en houdende diverse bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/12/2017
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/12/2017
Editie:1
Pagina:116598
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 62424
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2018
Art. 9, 2° en art. 10, 3°, b): "op de dag waarop de bepalingen tot omzetting van artikel 20.5 van de Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie in werking treden" . Zie ook het verslag aan de Koning: "Deze Richtlijn moet omgezet worden in Belgisch recht uiterlijk op 23 februari 2018."
Overgangsbepalingen: art. 18

Periode van geldigheid van 01/01/2018 tot ...