help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 31 mei 1990 houdende uitbreiding van de tussenkomst van het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten tot een nieuwe groep gehandicapten, de zogenaamde nieuwe meerderjarigen, in de erkende instellingen gevestigd in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, die wegens hun organisatie, niet moeten worden beschouwd als uitsluitend behorend tot de ene of andere gemeenschap, en houdende vaststelling van het financieel aandeel van deze gehandicapten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/05/1990
Aard van de akte: Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/10/1990
Pagina:19372
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/1990

Periode van geldigheid van 01/05/1990 tot 31/12/2009