help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Samenwerkingsakkoord van 17 juli 2017 tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de erkende plaatselijke geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten, waarvan de gebiedsomschrijving het grondgebied van meer dan één gewest bestrijkt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/07/2017
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/11/2017
Editie:1
Pagina:104393
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2017
Art. 3, § 1, tweede en derde lid: 01/01/2018Periode van geldigheid van 01/01/2017 tot ...
Bijlage bij
Aard Datum    
DRW 16/11/2017  
DVO 01/12/2017  
OBHG 07/12/2017  
DDG 12/12/2017