help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Décret spécial du 12 octobre 2017 portant modification de l'article 32, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, afin d'avancer la rentrée du Parlement wallon


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/10/2017
Aard van de akte: Décret spécial de la Région wallonne
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/10/2017
Pagina:95640
Advies van de Raad van State P
Inwerkingtreding / Uitwerking 10e jour après publication

Periode van geldigheid van 02/11/2017 tot ...