help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 19 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten wat bepaalde versnelde beroepsprocedures bij de Raad van State betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/09/2017
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/10/2017
Pagina:90898
Advies van de Raad van State 61274
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 16/10/2017 tot ...