help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 6 juli 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2015 tot het verlenen van subsidies voor beheer-overeenkomsten met toepassing van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, wat betreft de beheergebieden voor akkervogelsoorten en weidevogelsoorten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/07/2017
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/08/2017
Editie:2
Pagina:79504
Advies van de Raad van State 61577
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 21/08/2017 tot ...