help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017 tot uitvoering van het decreet van 23 december 2016 houdende de invoering van een gereglementeerde boekenprijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/06/2017
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/06/2017
Pagina:68086
Advies van de Raad van State 61454
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2017

Periode van geldigheid van 01/07/2017 tot ...