help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 oktober 1963 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1930 betreffende de handel in slaap- en verdovende middelen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/10/1963
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/11/1963
Pagina:11522
Advies van de Raad van State 8527
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 27/11/1963 tot ...