help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van alle richtlijnen en criteria die nodig zijn voor het berekenen van de energieprestatie van de EPB-eenheden en houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/01/2017
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/03/2017
Editie:1
Pagina:31690
Advies van de Raad van State 60402 + 60517
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2017 (art. 39, inleidende zin), behalve deze bepalingen:
- Art. 7, 2°, 8, § 1, 9, § 1, 14, 5°, 16, 2°, 16, 4°, 16, 7°, 16, 8°, a), 17, 1°, 24, 26, 2° tot 12°: 01/01/2017 (art. 39, eerste streepje)
- Art. 27, 34 en 35: te bepalen door de Minister (rekening houdende met de beschikbaarheid van de software bedoeld in artikel 1, 6° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende de erkenning van de certificateurs voor het opstellen van een EPB-certificaat of een EPB-certificaat Openbaar gebouw, voor de specialiteit "tertiaire eenheden") (art. 39, tweede streepje)
- Art. 37 tot 40: 01/01/2017 (art. 39, eerste streepje)

Temporeel toepassingsgebied: zie art. 38 en de wijzigingen ervan in de analyse.

Periode van geldigheid van 01/01/2017 tot ...
Opmerkingen Bijlagen: zij bevatten geen artikelen.