help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B en het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/01/2017
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/02/2017
Editie:2
Pagina:28909
  • 16/05/2017 (Beroep RvS, uittreksel of vermelding)
  • 11/05/2017 (Beroep RvS, uittreksel of vermelding)
Advies van de Raad van State 59890
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 2 en 3: 01/03/2017
Art. 4, 5 en 6: 01/06/2017
Art. 7: 01/03/2017
Art. 8: 04/03/2017 (10de dag na bekendmaking)
Art. 9: 01/03/2017

Periode van geldigheid van 01/03/2017 tot ...