help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese : Regierung der Deutsprachigen Gemeinschaft) vom 8.Dezember 2016 zur Abänderung des Erlasses der Regierung vom 22. Mai 2014 zur Ausführung des Dekrets vom 18. November 2013 zur Förderung von Kultur in der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Besluit van de Regering (lees : Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 8 december 2016 tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 18 november 2013 betreffende de ondersteuning van cultuur in de Duitstalige Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/12/2016
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/02/2017
Editie:2
Pagina:25445
Advies van de Raad van State 60290
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 2: 01/01/2016

Periode van geldigheid van 01/01/2016 tot ...