help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 december 2016 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/2016
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/12/2016
Editie:3
Pagina:91850
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 60451
Inwerkingtreding / Uitwerking 30/12/2016 ("de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 30/12/2016 tot ...