help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministeriële omzendbrief PLP 55 van 8 december 2016 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2017 ten behoeve van de politiezones


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/12/2016
Nummer: PLP55
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/12/2016
Pagina:90056
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

TT (begrotingsjaar 2017)

Periode van geldigheid van ... tot 31/12/2017
Opmerkingen Texte français: publié au MB à partir de la page 90108.