help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 16 februari 2017 tot wijziging van verscheidene besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in zaden van onderscheiden landbouwgewassen, wat de vermelding betreft van het officiële volgnummer op het officiële etiket van verpakkingen en op het eventueel erbij horende document


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/02/2017
Aard van de akte: Ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/05/2017
Pagina:55873
Advies van de Raad van State 60193
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2017

Periode van geldigheid van 01/04/2017 tot ...