help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 7 december 2016 tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/12/2016
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/12/2016
Editie:3
Pagina:86382
Advies van de Raad van State 59900
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 2, b): oorspronkelijk bepaald op 01/01/2018, uitgesteld tot 01/01/2019 (KB 07/12/2017), uitgesteld tot 01/01/2020 (KB 02/12/2018), uitgesteld tot 01/01/2021 (KB 29/11/2019) en uitgesteld tot 01/01/2022 (KB 10/12/2020). Dit besluit is in uitvoering van artikel 7, eerste lid, van deze wet genomen. Deze wettelijke bepaling stelt het volgende: "De Koning kan evenwel deze inwerkingtreding vervroegen of uitstellen. In ieder geval treedt dat artikel in werking op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin het protocol van 12 februari 2004 tot wijziging van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie in werking is getreden."
Opgelet: de datum van inwerkingtreding van artikel 2, b) bepaalt de datum van inwerkingtreding van alle artikelen van het koninklijk besluit van 10 december 2017 tot opstelling van een waarborgprogramma voor de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, met uitzondering van artikel 4 van dit besluit, alsook de datum van inwerkingtreding van het ministerieel besluit van 24 april 2018 tot aanduiding van de ratingbureaus beoogd door [dit KB].

Overgangsbepalingen: art. 6

Periode van geldigheid van 24/12/2016 tot ...