help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van 1 juli 2016 van het hoofd van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie houdende subdelegatie van specifieke delegaties aan de diensthoofden van het Secretariaat-generaal van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/07/2016
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/08/2016
Pagina:52320
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2016

Periode van geldigheid van 01/07/2016 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Art. 13, 2°: niet geanalyseerd omdat geen spoor van bekendmaking van het opgeheven besluit werd gevonden.