help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van 1 juli 2016 van het hoofd van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie houdende subdelegatie van specifieke delegaties aan de diensthoofden van het Secretariaat-generaal van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 01/07/2016
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 17/08/2016
Page:52320
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/07/2016

Période de vigueur du 01/07/2016 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Art. 13, 2°: niet geanalyseerd omdat geen spoor van bekendmaking van het opgeheven besluit werd gevonden.