help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 29 maart 1990 houdende opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 1990 die in mindering komen van de begroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 1990


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/03/1990
Aard van de akte: Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/05/1990
Pagina:8561
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1990

TT 1990