help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 27 oktober 1982 tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 november 1979 houdende het reglement voor het burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/10/1982
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/11/1982
Pagina:13491
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie art. 13