help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het afdelingshoofd van 23 juni 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van het afdelingshoofd van 14 april 2015 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Organisatiebeleid, Financiën en Communicatie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/06/2016
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/07/2016
Pagina:43465
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/2016

Periode van geldigheid van 01/08/2016 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.