help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 13 april 1995 houdende de goedkeuring van het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de "Cooperation Council of the Arab States of the Gulf", ondertekend te Brussel op 11 mei 1993


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/04/1995
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/06/1995
Pagina:18063
Advies van de Raad van State 24074
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking