help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van [3 augustus 1994] houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de bestemming van de milieubelasting en de coördinatie van het beleid van de gewesten ter zake


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/08/1994
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/10/1993
Pagina:21849
Advies van de Raad van State 22554
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Opmerkingen De datum van de akte moet gelezen worden als 3 augustus 1994 ipv 19 juli 1993 (zie rechtzetting)