help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 10 april 2016 houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea inzake een werkvakantieprogramma, gedaan te Brussel op 14 april 2014


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/04/2016
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/06/2016
Pagina:34571
Advies van de Raad van State 57711
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 18/06/2016 tot ...