help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 4 mei 2016 tot wijziging van de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/05/2016
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/05/2016
Pagina:33680
Advies van de Raad van State 58583
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/2016 ("treedt in werking op dezelfde datum als die bepaald door de Koning voor de inwerkingtreding van de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman")

Periode van geldigheid van 01/06/2016 tot ...