help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 24 november 1994 goedkeuring van de volgende internationale akten :
a) Europa-Overeenkomst waarbij een associatie wordt tot stand gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Roemenië, anderzijds, en Bijlagen I, IIa, b, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIa, b, XIIa, b, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII en XIX, Protocollen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8, en Slotakte, gedaan te Brussel op 1 februari 1993;
b) Europa-Overeenkomst waarbij een associatie wordt tot stand gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds, en Bijlagen I, IIa, IIb, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIa, b, XIIa, b, XIIIa, b, XIVa, b, XVa, XVb, XVc, XVd en XVI, Protocollen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8, en Slotakte, gedaan te Brussel op 8 maart 1993;
c) Europa-Overeenkomst waarbij een associatie wordt tot stand gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Tsjechische Republiek , anderzijds, en Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIa, XIb, XII, XIII, XIV, XV, XVIa, XVIb, XVIc en XVII, Protocollen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8, en Slotakte, gedaan te Brussel op 4 oktober 1993;
d) Europa-Overeenkomst waarbij een associatie wordt tot stand gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Slovaakse Republiek , anderzijds, en Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,, XIa, XIb, XII, XIII, XIV, XV, XVIa, XIb, XVIc en XVII, Protocollen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 en Slotakte, gedaan te Brussel op 4 oktober 1993


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/11/1994
Aard van de akte: Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/01/1995
Editie:1
Pagina:389
Advies van de Raad van State 23733
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking