help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 april 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/04/2016
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/05/2016
Pagina:30597
Advies van de Raad van State 58813 pp
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1, 1°: 01/07/2015 (bevestigde datum; zie art. 2 in de analyse)
Art. 1, 2°: aanvankelijk 01/09/2015 en vervolgens, 01/07/2015 (zie art. 2 in de analyse)
Art. 1, 3°: aanvankelijk 19/05/2016 (10de dag na bekendmaking) en vervolgens, 01/09/2015 (zie art. 2 in de analyse)

Periode van geldigheid van 01/07/2015 tot ...