help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 maart 2016 tot vaststelling van de douaneregelingen en de modaliteiten waaronder de directe en indirecte vertegenwoordiging kunnen worden toegepast


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/03/2016
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/04/2016
Pagina:22724
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 58459 + 56488
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/2016 ("op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking")
Het artikel 2 van dit besluit bepaalt dat "De Minister van Financiën kan de bepalingen van artikel 1 stap voor stap toepassen in functie van de informatica-ontwikkelingen met bepaling van de verschillende data van tenuitvoerlegging en de perstap betrokken douanebestemmingen of douaneformaliteiten". Deze machtiging is door de artikelen 1 en 2 van het MBFO 23/03/2016 en MBFO 11/07/2019 uitgevoerd.

Periode van geldigheid van 01/05/2016 tot ...