help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Waterwegen en Zeekanaal NV - Extern verzelfstandigd agentschap van publiek recht - Besluit van de Raad van Bestuur van 13 januari 2016 houdende de wijziging van het besluit van de Raad van Bestuur van 13 januari 2010 betreffende de delegatie van bevoegdheden aangaande de vertegenwoordiging


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 13/01/2016
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 21/01/2016
Edition:2
Page:4432
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 13/01/2016

Période de vigueur du 13/01/2016 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Art. 2: niet geanalyseerd wegens de individuele draagwijdte van de wijziging.