help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2015 tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor gewoon basisonderwijs en buitengewoon onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/09/2015
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/10/2015
Editie:1
Pagina:62906
Advies van de Raad van State 57830
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2015

De bekwaamheidsbewijzen, vermeld in bijlage 2 die bij dit besluit is gevoegd en die voorafgegaan worden door Code 1: 01/09/2011
De bekwaamheidsbewijzen, vermeld in bijlage 2 die bij dit besluit is gevoegd en die voorafgegaan worden door
Code 2: 01/09/2014

Periode van geldigheid van 01/09/2015 tot ...