help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 16 oktober 1995 houdende delegatie van bevoegdheid aan de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake bezoldigd vervoer van personen per taxi's en verhuurde voertuigen met chauffeur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/10/1995
Aard van de akte: Ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/12/1995
Pagina:33256
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 14/09/1994

Opmerkingen Impliciet vervangen MBBHG 10/11/2000