help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Protocolakkoord van 29 juni 2015 tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de grondwet bedoelde overheden inzake het creëren van een uniek digitaal loket bestemd voor de gezondheidsactoren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/06/2015
Aard van de akte: Protocol
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/08/2015
Pagina:49118
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 29/06/2015

Periode van geldigheid van 29/06/2015 tot ...