help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Arrest van de Raad van State nr. 231935 van 13 juli 2015

"De Raad van State vernietigt het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2013 houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Alluviale klei van Schelde- en Maasbekken en Polderklei", in zoverre het deelplan 1 "Zones Eine en Rijtmeersen 2 (Oudenaarde)" en deelplan 2 "Zone Normandië (Wortegem-Petegem)" betreft."


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 13/07/2015
Numéro: 231935
Nature de l'acte: Arrêt du Conseil d'Etat
Publication(s) au Moniteur belge
Par extrait ou mention
Date: 02/03/2016
Edition:2
Page:15560
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepalingen: 03/05/2013

Période de vigueur du 03/05/2013 au ...