help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2015 tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de
Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de
derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat de natuurwetenschappen betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/03/2015
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/06/2015
Pagina:34115
Advies van de Raad van State 57034
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 3 van het DVO 29/05/2015: de eindtermen, opgenomen in het besluit, vermeld in artikel 2, treden progressief in werking, leerjaar na leerjaar :
1° vanaf het schooljaar 2015-2016, wat de tweede graad betreft;
2° vanaf het schooljaar 2017-2018, wat de derde graad betreft.Periode van geldigheid van 21/06/2015 tot ...